“ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพลปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ”

“เก่ง ดี มีงานทำ ”

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางลฎาภา แสวงทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ


นางพิศมัย นิติศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางชื่นจิต เดชโยธิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธนกร อ่อนละมัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2564
เพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศ

                                                                 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง


ปีงบประมาณ 65

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พฤษภาคม 2564


ปีงบประมาณ 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ตุลาคม 2563


ปีงบประมาณ 63

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ประจำปีงบประมาณ 2563 26 มี.ค. 2563

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ครั้งที่ 2 17 มี.ค. 63

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 16 มี.ค. 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 here! 21 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อวิทยาลัย

187 หมู่ 7 บ้าน ก่อ ถนน กัน ทรลักษณ์, ตำบล แสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190