“ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพลปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ”

“เก่ง ดี มีงานทำ ”

ระบบสารสนเทศ

                                                                 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสุวนิจ สุริยพันตรี

ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบนางพิศมัย นิติศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางชื่นจิต เดชโยธิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธนกร อ่อนละมัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ข่าวกิจกรรม

วันที่19 มีนาคม 2565

ร่วมต้อนรับ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมนำเสนอผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติแบบพูดได้ "ALCOHOL GEL AUTOMATIC DISPENSOR" และสบู่กระดาษแบบพกพา "WARIN SOAP PAPER" และได้กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินการด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของอาชีวศึกษาในอนาคต

เพิ่มเติม
วันที่ 10 มีนาคม 2565

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

เพิ่มเติม
-->

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ตำแหน่งครู )

ประกาศรับสมัครครูช่างโลหะการครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อพนังงานราชการผ่านครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครครูช่างโลหะการ 30/06/2564

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ 30/06/2564

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา และพนักงานขับรถ 1 อัตรา
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 8 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราว 17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่งานการเงิน) 30 ตุลาคม 2563

รับสมัครครูการบัญชี 30 ตุลาคม 2563

เรื่อง การลงทะเบียน และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 28 ตุลาคม 2563

จัดซื้อ จัดจ้าง


ปีงบประมาณ 65

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงาน 18 ตุลาคม 2564

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2564

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่น-2565 24 พฤษภาคม 2564

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พฤษภาคม 2564


ปีงบประมาณ 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ตุลาคม 2563


ปีงบประมาณ 63

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ประจำปีงบประมาณ 2563 26 มี.ค. 2563

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ครั้งที่ 2 17 มี.ค. 63

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 16 มี.ค. 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 here! 21 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อวิทยาลัย

187 หมู่ 7 บ้าน ก่อ ถนน กัน ทรลักษณ์, ตำบล แสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190