วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ยินดีต้อนรับ,วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ,ปรัชญา,“ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพลปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ”,อัตลักษณ์ของวิทยาลัย,“ เก่ง ดี มีงานทำ ”,เอกลักษณ์ของวิทยาลัย,“ สถานศึกษา 5 ส.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ครั้งที่ 2

17 ก.พ. 63

วีดีโอแนะนำ

แสดงคาวมยินดี

วีดีทัศน์ ประมวลภาพ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมภาคบ่าย

ปัจฉิมภาคเช้า

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562

แผนกการโรงแรม

แผนกวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ มาเรียนกับเราสิคะ
✅ สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 045 854086
✅ สมัครเรียนวันนี้ ฟรีชุดผ้าไทยต้อนรับ และผ้าพันคอสวยไหม❤️ นะคะ
✅ ปวช.1-3 เรียนฟรี
✅ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ 📍

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ มณฑลทหารบกที่ 22

โครงการอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชนเทศบาลตำบลแสนสุข
📍โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลแสนสุข ซึ่งนำนักเรียนแผนกวิขาการบัญชี ปวช.1
เข้าร่วมอบรมและพัฒนาแกนนำเยาวชนแสนสุข ณ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข

ข่าวสำหรับนักเรียนนึกศึกษา

New

ประกาศ 📣📣📣
#นักเรียนสามารถยื่นใบคำร้องขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
✅ระดับ ปวช.หน่วยกิตละ 200 บาท
✅ระดับ ปวส.หน่วยกิตละ 250บาท
ทั้ง2ประเภทวิชานะคะ 📍📍

new

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
✅ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
✅และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) นะคะ
📣ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
📍พิธีซักซ้อม รับใบประกาศนียบัตร วันที่ 17 มีนาคม 2563
♥️พิธีรับใบประกาศนียบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2563

new

ประกาศ !!!! กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ ในวันที่ 24-25 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

new

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบนำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ขอต้อนรับผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 22มกราคม2563 ณ ห้องประชุมพวงพะยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

new

เชิญร่วมงานอาจริยบูชา วัดหนองป่าพง วันที่ 12-16 มกราคม 63

new

-วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แจกขนม และร่วมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา ในชุดการแสดง อาชีวะสร้างไทยเจริญ ณ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 11มกราคม2563

new

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช/ปวส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

new

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต 💉 กับเหล่าสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ 1 คนให้สามคนได้รับ #ให้โลหิตเท่ากับให้ชีวิตผู้อื่น 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ