“ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพลปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ”

“เก่ง ดี มีงานทำ ”

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางลฎาภา แสวงทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ


นายพุฒิชาติ ทัดเทียม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางชื่นจิต เดชโยธิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธนกร อ่อนละมัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2564
เพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศ

                                                                 

จัดซื้อ จัดจ้าง


ปีงบประมาณ 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ตุลาคม 2563


ปีงบประมาณ 63

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ประจำปีงบประมาณ 2563 26 มี.ค. 2563

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ครั้งที่ 2 17 มี.ค. 63

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 16 มี.ค. 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 here! 21 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อวิทยาลัย

187 หมู่ 7 บ้าน ก่อ ถนน กัน ทรลักษณ์, ตำบล แสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190