“ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพลปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ”

“เก่ง ดี มีงานทำ ”

ระบบสารสนเทศ

                                                                 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสุวนิจ สุริยพันตรี

ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบนางพิศมัย นิติศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางชื่นจิต เดชโยธิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธนกร อ่อนละมัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ตำแหน่งครู )

ประกาศรับสมัครครูช่างโลหะการครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อพนังงานราชการผ่านครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครครูช่างโลหะการ 30/06/2564

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ 30/06/2564

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา และพนักงานขับรถ 1 อัตรา
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 8 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราว 17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่งานการเงิน) 30 ตุลาคม 2563

รับสมัครครูการบัญชี 30 ตุลาคม 2563

เรื่อง การลงทะเบียน และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 28 ตุลาคม 2563

จัดซื้อ จัดจ้าง


ปีงบประมาณ 65

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงาน 18 ตุลาคม 2564

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2564

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่น-2565 24 พฤษภาคม 2564

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พฤษภาคม 2564


ปีงบประมาณ 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ตุลาคม 2563


ปีงบประมาณ 63

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ประจำปีงบประมาณ 2563 26 มี.ค. 2563

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ครั้งที่ 2 17 มี.ค. 63

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 16 มี.ค. 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 here! 21 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อวิทยาลัย

187 หมู่ 7 บ้าน ก่อ ถนน กัน ทรลักษณ์, ตำบล แสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190