ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

วิจัยในชั้นเรียน

  วิจัยในชั้นเรียน


ผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ "รางวัลชนะเลิศ"


ผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ "รางวัลรองชนะเลิศ"