แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายณัฐกฤต แสงสว่าง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

โทร : 098-8873798

ห้องเรียนออนไลน์


นายอภินันต์ สีดาชมภู

ครูประจำแผนกวิช่าช่างเชื่อมโลหะ

โทร : 062-8975860

ห้องเรียนออนไลน์