แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาช่างยนต์

นายณัฐกฤต แสงสว่าง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

โทร : 098-8873798


นายอภินันต์ สีดาชมภู

ครูประจำแผนกวิช่าช่างเชื่อมโลหะ

โทร : 062-8975860

นางภัทรวดี เรณู

ครูประจำแผนกวิช่าช่างเชื่อมโลหะ

โทร : 095-5313645