แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายจำรัส ชนะสิงห์

หัวหน้าแแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 081-9773614


นายศิวลักษณ์ คำพุ

ครูประจำแผนกวิช่าช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 081-3932547

นายดนัย วิลากุล

ครูประจำแผนกวิช่าช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 083-0241361

นายธีระ ศรีมาบุตร

ครูประจำแผนกวิช่าช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 088-5864101