แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายจำรัส ชนะสิงห์

หัวหน้าแแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 081-9773614

ห้องเรียนออนไลน์


นายศิวลักษณ์ คำพุ

ครูประจำแผนกวิช่าช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 081-3932547

ห้องเรียนออนไลน์

นายดนัย วิลากุล

ครูประจำแผนกวิช่าช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 083-0241361

ห้องเรียนออนไลน์

นายทนงศักดิ์ นางาม

ครูประจำแผนกวิช่าช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 0962031878

ห้องเรียนออนไลน์

นายสิทธิวัฒน์ สุวะชัย

ครูประจำแผนกวิช่าช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร :0853116015

ห้องเรียนออนไลน์