แผนผังบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสุวนิจ สุริยพันตรี

ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

โทร : 093-9451935


นางชื่นจิต เดชโยธิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โทร : 094-6262882

นางพิศมัย นิติศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : 085-4970309

นายธนกร อ่อนละมัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โทร :098-1644742

นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โทร :089-4263802