ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงาน 18 ตุลาคม 2564ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 63

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) 21 กุมภาพันธ์ 2563