รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด
ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด • พานบายศรีจากกระดาษสา
 • เครื่องบดอาหารสัตว์ขนาดเล็ก
 • ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบสมาร์ทรีเลย์
 • Happy แก้นิ้วล็อค
 • อุปกรณ์ม้วนขนม
 • กรวยเพิ่มความร้อนเตาอั้งโล่
 • เครื่องยาแนวกระเบื้อง
 • เครื่องขัดผิวไม้เก่า
 • รถเข็นช่วยผู้ป่วยฝึกเดิน
 • อุปกรณ์ช่วยงัดและยกสิ่งของมีน้ำหนัก
 • อุปกรณ์เคลื่อนย้ายต้นไม้
 • IOT Sacurity
 • หม้อหุงข้าว IOT
 • ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ
 • รถตัดใบข้าว
 • โคมไฟโซล่า
 • เครื่องเก็บขยะในน้ำ