ประกาศแผนการจัดซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 64

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ตุลาคม 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 63

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 here! 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 61

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 here! 18 ธันวาคม 2560