ประกาศแผนการจัดซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 64

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ตุลาคม 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 63

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 here! 21 กุมภาพันธ์ 2563